O NAS

Podlaski oddział psd

powstał w 2004 roku. Od 2009 roku Oddział w Białymstoku PSD posiada osobowość prawną, nadal działając w strukturach ogólnopolskiego Stowarzyszenia w ramach wyznaczonych przez Statut PSD.

Początkowo działalność skupiała się głównie na organizowaniu krótkich, kilkugodzinnych szkoleń z udziałem producentów materiałów dekarskich.

Z czasem zrodziło się zapotrzebowanie na działania edukacyjne w trybie ustawicznym, tj. potrzeba naboru i prowadzenia np. klasy dekarskiej kształcącej młodych ludzi w tym trudnym zawodzie.

W maju 2006r. na potrzeby szkoleń zawodowych zostały wynajęte pomieszczenia przy ul. Andersa 38 w Białymstoku.

Od 2020 roku nowa siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ulicy Władysława Reymonta 1a w Białymstoku.

Dzięki Sponsorom oraz realizacji projektów unijnych Oddział PSD w Białymstoku jest wyposażony w sprzęt, narzędzia i materiały budowlane umożliwiające proces kształcenia praktycznego na wysokim poziomie.

Od 2009 roku Oddział w Białymstoku realizuje projekty szkoleniowe współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie szkolenia w ramach projektów są bezpłatne i skierowane do osób pracujących a także do osób bez zatrudnienia.

CELE DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH ODDZIAŁU PSD W BIAŁYMSTOKU:

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowej dekarzy i cieśli
 • Organizowanie szkoleń zawodowych
 • Organizowanie kursów oraz przeprowadzanie egzaminów potwierdzających   kwalifikacje zawodowe
 • Organizowanie szkoleń związanych z pracą dekarza i cieśli
 • Prowadzenie zajęć praktycznych klas o profilu dekarz i cieśla

Szkolenia prowadzone są w formie zajęć praktycznych z niezbędnym minimum teorii.

Poprzez szkolenia podnosimy kwalifikacje w zawodach:

 • dekarz
 • cieśla
 • montarzysta rusztowań metalowych
 • alpinista przemysłowy
 • kosztorysant budowlany
 • betoniarz
 • murarz
 • monter ociepleń budynków
 • technolog robót wykończeniowych
 • księgowy
 • fakturzysta