OC

Przypominamy wszystkim, że wpłaty na ubezpieczenie OC należy dokonać przed dniem 28.12.2017, po to, by nasza polisa mogła być aktualna od początku roku. Numer konta na który można wpłacać:  32 8060 0004 0090 2665 2000 0010 

Czytaj dalej...

Godło „Teraz Polska” dla Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Zostaliśmy nagrodzeni przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „TERAZ POLSKA” Polskie Stowarzyszenie Dekarzy doceniono za wkład w edukację Dekarzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizowane kursy i praktyki zawodowe dla młodych dekarzy. Czujemy się zaszczyceni a wszystkim, którzy w Nas wierzyli i wspierali serdecznie dziękujemy !!! To nas wspólny sukces

Czytaj dalej...