Zapraszamy na comiesięczne zebranie członków Oddziału w Białymstoku PSD, które odbędzie się 8 kwietnia 2016 roku (piątek) o godz. 17:00.

Na zebraniu swoje produkty zaprezentują przedstawiciele firm: Punto Pruszyński i Pfleiderer.