ZAPROSZENIE

Zarząd Oddziału w Białymstoku Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy zaprasza na Wyborcze Walne Zebranie Członków  Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Oddziału w Białymstoku, które odbędzie się dn. 10 maja 2019 roku (piątek)                    

w siedzibie Oddziału w Białymstoku, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8.

pierwszy termin – godz. 16: 00, drugi termin – godz. 17:00