Polskie Stowarzyszenie Dekarzy – Oddział w Białymstoku

Zaproszenie

Zarząd Oddziału w Białymstoku Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy zaprasza na Walne Zebranie Członków  Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Oddziału w Białymstoku, które odbędzie się dn. 21 sierpnia 2020 roku (piątek)                    

w nowej siedzibie Oddziału w Białymstoku, ul. Wł. Reymonta 1A.

pierwszy termin – godz. 17: 00, drugi termin – godz. 18:00

Więcej
aktualności