ZAPROSZENIE

            Zarząd Oddziału w Białymstoku Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy zaprasza wszystkich Członków Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Oddział w Białymstoku, na    Walne Zebranie które odbędzie się 08 czerwca 2018 roku (piątek) w siedzibie Oddziału w Białymstoku przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8. 

pierwszy termin – godz. 16: 00, drugi termin – godz. 17:00

Porządek obrad:

 1. Powitanie gości przez Prezesa Zarządu Oddziału w Białymstoku
 2. Otwarcie Zebrania
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 5. Wybór Protokolanta
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Przyjęcie porządku obrad
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w Białymstoku za rok 2017
 10. Sprawozdanie finansowe Zarządu Oddziału w Białymstoku za rok 2017
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017
 12. Przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału w Białymstoku
 13. Informacje Zarządu Oddziału w Białymstoku o planach na rok 2018
 14. Wolne wnioski
 15. Zakończenie Zebrania