ZAPROSZENIE
Zarząd Oddziału w Białymstoku Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

zaprasza wszystkich Członków do udziału
w Walnym Zebraniu Członków

Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Oddziału w Białymstoku,
które odbędzie się dn. 18 czerwca 2021 roku w siedzibie Oddziału w Białymstoku, ul. Wł. Reymonta 1A

pierwszy termin – godz. 17:00, drugi termin – godz. 18:00