Polskie Stowarzyszenie Dekarzy – Oddział w Białymstoku

Walne Zebranie Członków Oddziału

ZAPROSZENIE
Zarząd Oddziału w Białymstoku Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy
zaprasza wszystkich Członków do udziału w Walnym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy
Oddziału w Białymstoku, które odbędzie się dn. 18 czerwca 2021 roku w siedzibie Oddziału w Białymstoku,
ul. Wł. Reymonta 1A

Pierwszy termin – godz. 17:00

Drugi termin – godz. 18:00

Więcej
aktualności