POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY

informuje, że od dnia 8 kwietnia 2016 r logo i nazwa Polskie Stowarzyszenie Dekarzy objęte zostały ochroną znaku towarowego.

5

Prawo wyłącznego używania znaku towarowego obejmuje:

  • umieszczania tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowania i wprowadzania tych towarów do obrotu, ich importu lub eksportu oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowania lub świadczenia usług pod tym znakiem;
  • umieszczania znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
  • posługiwania się znakiem w celu reklamy.

Prawo do używania znaku Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy przysługuje tylko jego aktualnym Członkom Zwyczajnym, Partnerom Wspierającym i Członkom Honorowym.

Stosowanie znaku bez zgody Polskie Stowarzyszenia Dekarzy będzie karane zgodnie z art. 151 ustawy – Prawa własności przemysłowej.