Już stało się tradycją, że szkoły ponadgimnazjalne organizują Dni otwarte, zachęcając młodzież do kontynuacji szkolenia w swoich placówkach. Podczas Dni otwartych w Zespole Szkól Zawodowych w Białymstoku w dniu 24 lutego br. Oddział nasz wziął czynny udział. Do wyboru szkoły i zawodu dekarza zachęcali gimnazjalistów oprócz naszych dekarzy, przede wszystkim uczniowie szkoły odbywający w naszym Ośrodku zajęcia praktyczne w zawodzie dekarz, prezentując już zdobyte umiejętności. Młodzież odwiedzająca nasze stanowisko znalazła odpowiedzi na szereg pytań między innymi, na czym polega nauka konkretnego zawodu i jakie trzeba mieć predyspozycje do jego wykonywania.

W Polsce kuleje szkolnictwo zawodowe, a poprzez udział w takich przedsięwzięciach chcemy pokazać i zachęcić młodzież do wybierania zawodu, w którym znajdą zatrudnienie, bo dla pracodawców liczą się konkretne umiejętności.