Przypominamy wszystkim zainteresowanym o możliwości wykupienia polisy OC na 2017 rok. Wpłaty można dokonać przelewem na rachunek PSD Oddział w Białymstoku: nr 32 8060 0004 0090 2665 2000 0010 (Bank Spółdzielczy Białystok). W tytule przelewu należy wpisać: Polisa OC, a w kwocie przelewu uwzględnić składki za 2016r. oraz za 2017r., ponieważ opłacenie składek jest warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia OC. Wpłaty będą przyjmowane do dn. 28 grudnia 2016r.