Osoby pozostające bez zatrudnienia, które nie ukończyły 30 lat lub ukończyły 50 lat i zamieszkują na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego bądź Miasta Białystok zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego odbędą się zajęcia z doradztwa zawodowego, szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy.

W projekcie oferujemy szkolenia: dekarz, cieśla, glazurnik, księgowość, spawacz metodą TIG. Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie zajęć praktycznych z niezbędnym minimum teorii. Po zakończeniu szkolenia wypłacane jest stypendium szkoleniowe.

Każdy uczestnik otrzyma ubrania robocze (nie dotyczy księgowości), materiały szkoleniowe, a podczas zajęć ciepły posiłek i dyspozycji barek kawowy. Uczestnicy spoza Białegostoku mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia z doradztwa zawodowego i szkolenia.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !!! naprawdę warto !!!