Przypominamy o opłacaniu składek członkowskich.

Wszystkich członków Stowarzyszenia zalegających ze składkami członkowskimi, prosimy o ich uregulowanie. Opłaty można dokonać gotówką w biurze Stowarzyszenia lub na konto bankowe : 32 8060 0004 0090 2665 2000 0010.