Oddział Podlaski PSD powstał w 2004 roku.

Od 2009 roku Oddział w Białymstoku PSD posiada osobowość prawną, nadal działając w strukturach ogólnopolskiego Stowarzyszenia w ramach wyznaczonych przez Statut PSD.mapka_psd

Początkowo działalność skupiała się głównie na organizowaniu krótkich, kilkugodzinnych szkoleń z udziałem producentów materiałów dekarskich.

Z czasem zrodziło się zapotrzebowanie na działania edukacyjne w trybie ustawicznym, tj. potrzeba naboru i prowadzenia np. klasy dekarskiej kształcącej młodych ludzi w tym trudnym zawodzie.

W maju 2006r. na potrzeby szkoleń zawodowych zostały wynajęte pomieszczenia przy ul. Andersa 38 w Białymstoku.

Celem działań szkoleniowych Oddziału w Białymstoku PSD jest:

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowej dekarzy i cieśli
 • Organizowanie szkoleń zawodowych
 • Organizowanie kursów oraz przeprowadzanie egzaminów potwierdzających   kwalifikacje zawodowe
 • Organizowanie szkoleń związanych z pracą dekarza i cieśli
 • Prowadzenie zajęć praktycznych klas o profilu dekarz i cieśla

Szkolenia prowadzone są w formie zajęć praktycznych z niezbędnym minimum teorii.

Dzięki Sponsorom oraz realizacji projektów unijnych Oddział PSD w Białymstoku jest wyposażony w sprzęt, narzędzia i materiały budowlane umożliwiające proces kształcenia praktycznego na wysokim poziomie.

Od września 2012 roku nowa siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 w Białymstoku.

siedziba_1

Od 2009 roku Oddział w Białymstoku realizuje projekty szkoleniowe współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.efs_1

Wszystkie szkolenia w ramach projektów są bezpłatne i skierowane do osób pracujących a także do osób bez zatrudnienia.

Poprzez szkolenia staraliśmy się podnieść kwalifikacje w następujących zawodach:

 • DEKARZ
 • CIEŚLA
 • MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ METALOWYCH
 • ALPINISTA PRZEMYSŁOWY
 • KOSZTORYSANT BUDOWLANY
 • BETONIARZ
 • MURARZ
 • MONTER OCIEPLEŃ BUDYNKÓW
 • TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
 • KSIĘGOWY
 • FAKTURZYSTA