Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddział w Białymstoku informuje o możliwości sfinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Priorytetami wydatkowania środków  KFS na rok 2016 jest wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego oraz wsparcie młodych, nowo zatrudnionych pracowników na podstawie umów. PSD Oddział w Białymstoku oferuje szereg szkoleń zawodowych (praktycznych) niezbędnych do wykonywania zawodu dekarza, cieśli i blacharza budowlanego. To pracodawca decyduje o kierunku i rodzaju kształcenia.

Mikroprzedsiębiorstwa mogą sfinansować 100 % kosztów kształcenia, a pozostali przedsiębiorcy 80 % kosztów kształcenia. Na jednego uczestnika kształcenia w danym roku można przeznaczyć aż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Oddziału PSD w Białymstoku, oraz na stronie internetowej PUP w Białymstoku:  http://pup.bialystok.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/89

Wszystkim zainteresowanym służymy pomocą w wypełnianiu i składaniu wniosków do PUP. 

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania.