Zostaliśmy nagrodzeni przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „TERAZ POLSKA”

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy doceniono za wkład w edukację Dekarzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizowane kursy i praktyki zawodowe dla młodych dekarzy.

Czujemy się zaszczyceni a wszystkim, którzy w Nas wierzyli i wspierali serdecznie dziękujemy !!!

To nas wspólny sukces